Састанак екстерне супервизије у малим ЦСР

Покрајински завод за социјалну заштиту је пратећи стање на терену, изазове и потешкоће са којима се суочавају супервизори у Центрима за социјални раду АПВ а нарочито различит контекст рада супервизора у великим и малим ЦСР као и бројне изазове са којима се сусрећу колеге/супервизори које су у ½ и водитељи случаја је организовао подршку за супервизоре у малим ЦСР.

Први иницијални састанак са циљем дефинисања потреба, садржине и начина рада на подршци од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту супервизорима у малим ЦСР одржан је дана 08.09.2022. године у Новом Саду, где су постигнути договори о будућем раду и термину првог састанка.

Данас, 08.11.2022. године, у Центру за социјални рад Ада, одржан је први састанак екстерне супервизије у малим ЦСР, коме су присутвовале представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Александра Раичевић, Весна Давидовић, Јасмина Радивојевић, као и супервизорке из ЦСР Пландишта, ЦСР Ковин, ЦСР Бела Црква, ЦСР Бачки Петровац, ЦСР Мали Иђош, ЦСР Кањижа, ЦСР Ковачица, ЦСР Опово, ЦСР Ада.

питања на овом састанку су имале Јасмина Милутинов, супервизорка ЦСР Ковин „Које мере предузети на даљој заштити деце у ситуацији породичног насиља и смањених родитељских капацитета услед менталних и сензорних оштећења код оба родитеља“ и Драгана Дојчиновић, директорка, ЦСР Ада „Организација супервизијског процеса у условима недовољног броја стручних радника.„

На састанку су сви чланови групе давали предлоге и могућа решења /одговоре шта би они урадили у тој ситуацији и износили су своја искуства у сличним случајевима. Случај се сагледао из више углова уз разматрање теоријских и нормативних оквира поступања. Сви учесници састанка су закључили да су на групи стекли нове увиде који могу бити корисни за поступање у сличним случајевима.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.