Састанак директора Домова за децу и младе без родитељског старања

Дана 03. 06. 2021. године, Покрајински завод за социјалну заштиту организовао је састанак директора Домова за децу и младе без родитељског старања у АПВ који се одржао у просторијама Покрајинског завода за социјалну заштиту, са почетком у 11 часова.

Теме састанка су биле:
1. Приказ података из збирног извештаја за Домове за децу и младе за 2020. годину.
2. Актуелне прилике у установи.
3. Нацрт Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021- 2026. године – прилике и могућности за развој.
4. Договор о реализацији планираних округлих столова за стручне раднике домова за децу и младе.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.