Реализована стручна посета тима Завода Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви

У оквиру „Анализе за процену потреба за унапређењем материјалних и људских капацитета установа социјалне заштите за смештај деце и младих без родитељског старања на територији АП Војводине“ коју реализује Покрајински завод за социјалну заштиту, 3. априла је реализована стручна посета тима Завода Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви. Dom za decu i omladinu ” Vera Radivojević ” Bela Crkva

Том приликом разговарало се са директором Дома и стручним радницима, представницима Домске заједнице – децом и младима на смештају и обишла се установа са циљем сагледавања просторних и других материјалних капацитета установе.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.