Реализована стручна посета тима Покрајинског завода за социјалну заштиту Дому за децу и омладину „Споменак” у Панчеву

Покрајински завод за социјалну заштиту реализује „Анализу за процену потреба за унапређењем материјалних и људских капацитета установа социјалне заштите за смештај деце и младих без родитељског старања на територији АП Војводине“ у оквиру које је јуче 11. априла реализована стручна посета тима Завода Дому за децу и омладину „Споменак” у Панчеву.
 
Током ове стручне посете се разговарало са в.д. директором Дома и стручним радницима, представницима Домске заједнице – децом и младима на смештају и обишла се установа са циљем сагледавања просторних и других материјалних капацитета установе.
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.