Реализована едукација без провере знања „Процена потреба деце и младих на домском смештају“

Саветнице за социјалну заштиту  дана 13.06.2018 године у просторијама Дома за децу и младе „Споменак“ у Панчеву реализовале су едукацију без провере знања „Процена потреба деце и младих на домском смештају“. Едукација је реализована у складу са  годишњим планом стручне подршке Покрајинског завода за социјалну заштиту установама за децу и младе на територији АП Војводине.  

Стручном скупу присуствовали су стручни радници и стручни сарадници – васпитачи из Дома „Споменак“  као и Дома „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве. Кроз презентацију, рад у малим групама и дискусију стручни радници и васпитачи из ове две установе имали су прилику да унапреде своја знања и вештине процене потреба деце и младих на домском смештају, као и да размене искуства о тешкоћама и изазовима са којима се сусрећу у реализацији ове фазе стручног поступка.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.