Реализована едукација без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“

У Центру за социјални рад Апатин 07.11.2018 године Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је едукацију без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“.  Едукацији је присуствовало 18 стручних радника и 4 директора из центара за социјални рад Западнобачког  и Севернобачког округа. Учесници су имали прилику да анализирају шта је то што нас мотивише или демотивише за рад у центру за социјални рад, која је улога руководиоца а која самих запослених у мотивисању за рад,  које технике мотивације руководилац може да примењује и које су стратегије самомотивисања на радном месту.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.