Реализован стручни скуп „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод  за социјалну заштиту, у оквиру екстерне супервизијске подршке центрима за социјални рад на триторији АП Војводине у раду на случајевима насиља у породици, у Сомбору 14.03.2018.године организовао је и реализовао  стручни скуп  са називом „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Округли сто окупио је представнике центара за социјални рад: Сомбор, Апатин, Оџаци, Кула, Врбас, Србобран, Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Поред тога на округлом столу учестовали су и представница Сигурне куће за жртве насиља у породици Сомбор, локална координаторка Центра за жене жртве сексуалног насиља у Сомбору, представнице невладине организације „Женска алтернативна„ из  Сомбора и  удружења „Био идеа за одрживи развој“ из Београда. Циљ округлог стола био је информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.