Реализован округли сто за супрвизоре групе 3, под називом “Евиденција и документација коју супервизор води у прграму СОЗИС”

Дана 28. септембра 2023. у организацији Центра за социјални рад Панчево и Геронтолошког центра Панчево је реализован округли сто за супрвизоре групе 3, под називом “Евиденција и документација коју супервизор води у прграму СОЗИС”.
 
Округли сто је организован у простору Клуба за одрале и стара лица. Супрвизоре су поздравиле на почетку директорка Геронтолошког центра Панчево Тања Лукић, руководилац Клуба Иванка Халабрин и директорка Центра за социјални рад Панчево Сања Паталов Стојадиновић.
 
Супервизорке Нада Кузмановић Томушиловић, Сузана Јовановић и Гордана Јованов су квалитетно представиле теме: Самопроцена водитеља случаја и процена од стране супервизора у СОЗИС-у, Eвиденција за индивидуалну и групну супервизију у СОЗИС-у и Документација и евиденција за Индивидуални развојни план водитеља случаја у СОЗИС-у. Свака тема је била основа за дискусију у којој су супервизори износили своју позитивну праксу и проблеме у раду.
 
Учествовали су супервизорке ЦСР Панчево, Вршац, Зрењанин, Алибунар, Бела Црква, Ковин, Пландиште и представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.
 
Округли сто је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Следеће скуп супервизијске групе 3 ће организовати Центар за социјални рад Алибунар.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.