Реализован округли сто за супрвизоре групе 2, под називом “Корисници са зависним поремећајем личности професионални изазов у организовању адекватног облика социјалне заштите”

Дана 1.марта 2024. године у организацији Центра за социјални рад Бач је реализован округли сто за супрвизоре групе 2, под називом “Корисници са зависним поремећајем личности професионални изазов у организовању адекватног облика социјалне заштите”.
 
У првом делу супервизорка Светлана Продановић је супервизоре упознала са теоријским оквиром и психолошким концептом “научене беспомоћности”. У наставку дат је први део приказа случаја из праксе Центра за социјални рад Бач. Следио је рад у групама у вези са етичким дилемама у раду са корисницима са зависним поремећајем личности, расправљало се и о објективности процене способности и прогнози напретка.
 
У другом делу су учесници имали прилику да у вежби-рад у групама наброје индикаторе напретка корисника са зависним поремећајем и могуће ризике.
 
На крају је представљен други део приказа случаја. У занимљивој и корисној дискусији супервизори су разменили своје искуство и позитивну праксу.
 
Учествовали су супервизорке центара за социјални рад: Нови Сад, Беочин, Суботица, Бачка Паланка, Бач, Мали Иђош, Сомбор, Оџаци и представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.
 
Округли сто је био квалитетно организован и реализован.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.