Реализован округли сто за супервизоре у ЦСР Стара Пазова

У организацији ЦСР Стара Пазова 04.10.2019. је реализована трећа групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Вештине доношења одлука у стручном раду супервизора и водитеља случаја’’. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Инђија, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорица и  саветнице ПЗСЗ.

Супервизорка ЦСР Стара Пазова је у првом делу упознала учеснике са појмом, законским оквиром, фазама поступка и техникама доношења одлука, утицајем личних карактеристика и спољних фактора на доношење одлука и улогом и значајем супервизије у доношењу одлуке. У наставку учесници су имали прилику да процене лични образац понашања у доношењу одлуке кроз одговарајући тест.

У  другом делу учесници су се упознали са теоријским концептом доношења одлука у стручном раду кроз одлучивање у тиму и то са предностима и потешкоћама одлучивања у тиму, улогом и значајем супервизије. На крају су на примеру из праксе  супервизори вежбали доношење одлуке у тиму.   

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Ириг.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.