Реализован округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Сомбор

У ЦСР Сомбор 01.10.2019. одржана је трећа групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Концепт резилијентности у супервизији“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Апатин, Кула, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бач, Србобран, Нови Сад, Суботица и саветнице ПЗСЗ.

У првом делу супервизорка службе за заштиту деце и младих ЦСР Сомбор је учеснике упознала са теоријским моделима, приступима феномену резилијентности и са актуелним резултатима истраживања. У наставку је супервизорка службе за заштиту одраслих и старих презентовала учесницима позитивна својства резилијентне особе.

У другом делу учесници су имали прилику да тестирају свој ниво стреса и резилијентности и да искуствено унапређују резилијентност. 

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Србобран.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.