Радна посета Дому за децу и младе без родитељског старања „Мика Антић“ у Сомбору

Покрајински завод за социјалну заштиту наставља са радним посетама домовима за децу без родитељског старања са територије АП Војводине које су планиране акционим планом Завода за 2019 годину. Тим поводом 21.03.2019 године саветнице за социјалну заштиту су реализовале радну посету Дому за децу и младе без родитељског старања „Мика Антић“ у Сомбору.

У оквиру ове посете остварен је  увид у  досијеа корисника са фокусом на садржај пријемне процене, процене потреба деце и младих као и индивидуалног планирања рада са децом и младима. Након увида у досијеа корисника и анализе документације дате су препоруке за унапређење стручног рада у овим фазама стручног поступка.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.