Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем “Унапређење квалитета живота старих особа-дневне услуге у заједници”

Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине од 20.09. до 22.09.2017. године организовао прву научно-стручну конференцију са међународним учешћем под називом  “Унапредјење квалитета живота старих особа-дневне услуге у заједници”.
Конференција је организована уз подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајинског завода за социјалну заштиту.
Конференција је организована ради размене знања и искустава са суседним земљама, прихватање модела добре праксе и добре међудржавне и међусекторске сарадње.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.