Промоција водича за културни компетентну праксу

Покрајински завод за социјалну заштиту у склопу пројекта „Развој сродничког

хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду „ а који реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом , организовао је 6 округлих столова у циљу промоције Водича за културно компетентну праксу у социјалној заштити и Појмовника културно компетентне праксе. Округли столови одржани су :
• 21.02. 2017 године у Новом Саду
• 22.02.2017 године у Зајечару
• 23.02.2017 године у Београду
• 27.02.2017. године у Крагујевцу
• 01.03.2017 године у Нишу
• 02.03.2017 године у Врању

На округлим столовима , који су били пријављени и Комори социјалне заштите, присуствовало је 134 стручна радника из центара за социјални рад и центара за породични смештај и усвојење са територије Републике Србије. Циљеви ових стручних скупова били су: информисање о пројектним активностима у оквиру којих су сачињени водич и појмовник културно компетентне праксе, упознавање са сврхом и циљем водича и појмовника, садржајем и кључним порукама као и размена ставова и искустава из непосредне праксе стручних радника, а везаним за дилеме у реализацији културно компетентне праксе. На округлим столовима најављена је и реализација 10 едукација без провере знања за примену водича за културно компетентну праксу, а које ће се одржати током марта месеца за стручне раднике из центара за социјални рад и центара за породични смештај и усвојење.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.