„Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Дана 22.04.2018 године у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у просторијама Центра за стручно усавршавање, ул. Немањина бр.23 у Кикинди, одржан је округли сто са темом: „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Ова активност је део Акционог плана Завода за 2018 годину, а у складу са налогом Министарства да пружа екстерну супервизијску подршку центрима за социјални рад у раду на случајевима насиља у породици.

Учесници Округлог стола су били чланови Интерних тимова за заштиту од насиља у породици центара за социјални рад севернобачког и севернобанатског округа, представник Сигурне куће за жене и децу жртве насиља из Зрењанина Теодора Лазић, директорка Центра за подршку женама Кикинда, Биљана Степанов, представница Центра за жртве сексуалног насиља Кикинда и представница Удружења Рома Нови Бечеј.

Циљ овог Округлог стола је био информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици, као и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

Својим активним учешћем, учесници скупа су дали конструктивне предлогу за развој нових услуга и програмских активности које би имале за циљ свеобухватнију подршку жртвама насиља у породици.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.