Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите

У оквиру Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите, Покрајински завод за социјалну заштиту организовао је и реализовао прву од укупно две едукације са називом „Увод у менторство“.

Стручни скуп одржан је 20. 04 .2022. године у просторијама Дневног боравка Дома за одрасле и старије „Василије Острошки -Чудотворац“ у Новом Бечеју као домаћина скупа.
Едукација, којој је присуствовало 24 учесника, стручних радника из центара за социјални рад и установа за смештај корисника са територије АП Војводине, има за циљ да менторе и приправнике припреми за грађење ефикасног менторског односа и за успешну реализацију приправничког стажа.

На едукацији било је речи о : процесу менторства, улогама и обавезама ментора и приправника, кључним знањима и вештинама ментора као и значају планског и систематичног увођења новозапослених у посао у циљу њихове радне, социјалне и психолошке адаптације. Наставак, односно други дан едукације одржаће се 27. 04. 2022. године.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.