Процена стручног рада, сагледавање потреба за стручном подршком

“Саветнице социјалне заштите Покрајинског завода за социјалну заштиту 28.10.2020. године реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Нови Кнежевац. Циљ стручне посете био је процена стручног рада, сагледавање потребе за стручном подршком, као и давање препорука за унапређење рада у појединачним случајевима деце без родитељског старања узраста до 10 година на породичном смештају”.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.