Представљање примера добре праксе: информисање грађана и грађанки о правима и услугама у систему социјалне заштите

12 децембра у Новом Саду одржана је конференција ”Представљање примера добре праксе: информисање грађана и грађанки о правима и услугама у систему социјалне заштите”, у организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова АП Војводине, Покрајинског завода за социјалну заштиту АП Војводине и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.
Циљ конференције је био да се стави у фокус тема и значај информисања грађана и грађанки из рањивих категорија о правима и услугама у систему социјалне заштите. Свој начин рада као пример добре праксе у овој области  презентовали су центри за социјални рад из Новог Сада, Старе Пазове, Бачког Петровца, Вршца и Апатина.  Конференцији је присуствовало 51 учесник, а занимљива дискусија која се развила показала је колико је ова тема значајна и колико центри за социјални рад у свом раду улажу напора како би права и услуге учинили доступним за добробит грађана и грађанки у својим локалним заједницама у којима делују.

 

 

 

 

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.