„Позитивна пракса супервизора и стручна подршка пзсз у центрима за социјални рад у ап војводини“

Трибина – годишњи скуп супервизора/ки са територије АП Војводине

Позитивна пракса супервизора и стручна подршка пзсз у центрима за социјални рад у ап војводини

Десета јубиларна трибина за супервизоре из центара за социјални рад са територије АП Војводине је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.1.2020. године у великој сали у згради Вода Војводине у Новом Саду.

Циљ трибине је био да се размене искуства и добра пракса супервизора.

На трибини су присуствовали директорка Завода Татијанa Грнчарски, директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић, саветнице Завода и супевизори из центара за социјални рад у АПВ.

У првом делу представљене су реализоване активности стручне подршке ПЗСЗ супервизорима, преглед тема стручних скупова сталних група супервизора у 2019. години, просечна присутност супервизора по групама три године уназад, просечне оцене стручних скупова и стручне подршке од 2011. године, резултати евалуације, која је реализована на трибини 2019. године и проблеми супервизора у свакоднем раду. Представљен је план активности Завода за 2020. годину и предложене су неке промене у организацији годишње трибине, састава група супервизора и најављене су обуке које ће Завод организовати за супервизоре.

У другом делу је реализована дискусија у вези предлога Завода о променама у организацији и реализацији стручних скупова.

Директорка Коморе социјане заштите је поделила са учесницима искуства у вези полагања испита за лиценцу и препоручила да супервизори обрате пажњу на квалитет менторске подршке приправника у центрима за социјални рад.

У завршници трибине супервизорка ЦСР Панчево упознала је учеснике са духовитим омашкама у комуникацији запослених и корисника у центру за социјални рад Панчево.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.