“Перцепција конфликата и понашање у конфликтној ситуацији”

Представнице Покрајинског завода за социјалну заститу у оквиру програма стручне подршке центрима за социјални рад на територији АП Војводине реализовале су едукацију без провере знања на тему “Перцепција конфликата и понашање у конфликтној ситуацији” у ЦСР Панчево, који је био домаћин стручног скупа. Едукација је одржана у понедељак 22.04.2019. године. Едукацији су присуствовали стручни радници из десет центара за социјални рад: Панчево, Опово, Бела Црква, Ковачица, Житиште, Зрењанин, Ковин, Алибунар, Пландиште и Вршац. Циљ едукације био је стицање нових знања и вештина за ефикасније управљање конфликтима. Ова тема има значај у јачању професионалних и личних капацитета стручних радника. Размена искустава и препознавање личних стилова у решавању конфликтних ситуација кроз вежбе и дискусију  опринела је активнијем учешћу стручних радника.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.