„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту у склопу стручне подршке стручним радницима у центрима за социјални рад на територији АПВ реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Едукација је одржана 13.05.2019. године у Кикинди у Културном центру, а домаћин скупа био је ЦСР Кикинда.

На едукацији су присуствовали стручни радници из седам центара за социјални рад: Кикинда, Кањижа, Нова Црња, Бечеј, Сента, Нови Кнежевац, Суботица.

Ова тема има значај у јачању професионалних и личних капацитета стручних радника.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.