Округли сто за супервизоре у ЦСР Кикинда

У организацији ЦСР Кикинда 19.02.2019. одржан је први стручни скуп супервизизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Супервизијски извештаји“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Бечеј и саветницa ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио директор ЦСР Кикинда Радослав Иветић.

У првом делу je супервизорка ЦСР Кикинда упознала учеснике са теоријским концептом супервизије (дефиниција, функције супервизије, циљеви супервизије, процес индивидуалне и групне супервизије, овлашћења супервизора и врстама извештаја супервизора). У наставку као основа за дискусију представљени су примери извештаја супервизорки ЦСР Кикинда (годишњи извештај, извештај о напретку водитеља случаја).  У дискусији су размoтрени проблеми са којима се суочaвају супервизори у раду са водитељима случаја и руководиоцима. Скренута је пажња и на изазове и проблеме који су последица  мањка запослених стручних радника у центрима за социјални рад. Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе. Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Бачка Паланка.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.