Округли сто за супервизоре у ЦСР Кањижа

У организацији ЦСР Кањижа 04.10.2019. одржан је трећи стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „„Пресипитивање породично правног статуса деце узраста до 10 година”. Присуствовали су супервизори ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Нова Црња, Бечеј, Чока, Нови Бечеј, Сечањ, Нови Кнежевац и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Кањижа Телек Кристина.
У првом делу је супервизорка ЦСР Кањижа упознала учеснике са законским решењима за ванредни поновни преглед заштите деце без родитељског старања узраста до 10 година и предузимање потребних мера за разрешење породично правног статуса деце. У наставку представљене су потешкоће у доношењу планова сталности за децу, примени смернице за израду плана почетне и усмерене процене, примени усвојења као мере заштите детета и поступаку утврђивања опште подобности за усвојење детета. У другом делу учесници су имали прилике да поделе са групом примере из праксе о сачињавању почетне и усмерене процене, покретању поступка за лишавање родитељског права, сачињавању налаза и мишљења суду (уколико деца и родитељи бораве на истој територији) и тешкоћама у изради процене.
Овај округли сто је квалитетно организован и остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе. Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Житиште.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.