Округли сто за супервизоре у ЦСР Инђија

31.05.2019. у ЦСР Инђија реализована je друга групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Стручна помоћ супервизора водитељима случаја у препознавању синдрома отуђења детета’’. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Инђија, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорица и  саветница ПЗСЗ. На почетку скупа учеснике је поздравила директорица Жељка Годић Аврамовић.

Супервизорка ЦСР Инђија је у првом делу је упознала учеснике са теоријским концептом синдрома отуђења детета од родитеља (појам и историјат развоја појма, стратегија отуђујућег родитеља, негативни ефекти синдрома отуђења на дете) и осврнула се на позитивну праксу и проблеме у свом раду на таквим случајевима.

У  другом делу учесници су имали прилику да се упознају са конкретним случајем  ЦСР Иђија који је садржао елементе отуђења детета. Документација која је дата на увид учесницима је била: тужбени захтев и налаз и мишљење водитеља случаја а  задатак је био да група  кроз дискусију установи које чињенице указују на синдром отуђења детета. У дискусији су учесници разменили искуства и проблеме у свом раду, када је у питању поступање у сличним случајевима.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Стара Пазова.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.