Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка

У организацији ЦСР Бачка Паланка 21.05.2019. одржан је други стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Процес индивидуалне супервизије у центрима за социјални рад“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Бечеј, Жабаљ и Тител, Сечањ, Нови Кнежевац, директорка ЦСР Бачка Паланка, директорка и саветницa ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Бачка Паланка Вера Петровић.

У првом делу скупа супервизорка ЦСР Бачка Паланка је упознала учеснике са примерима добре праксе у примени индивидуалне супервизије у ЦСР Бачка Паланка (реализација активности, начин евидентирања, план и извештај супервизије). У другом делу је вођена дискусија о искуствима и проблемима супервизора у примени индивидуалне супервизије.

Овај округли сто је  квалитетно организован и остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе. Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Кањижа.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.