Oкругли сто за супервизоре/ке из група број 2 и 5 у Центру за социјални рад у Бачкој Тополи

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су присуствовале округлом столу који је организован за супервизоре/ке из групе број 2 у Центру за социјални рад у Бачкој Тополи.

Тема овог округлог стола се надовезала на претходни супервизијски састанак који је одржан у Центру за социјални рад у Малом Иђошу: „Регулисање виђења детета са родитељима на узрасту од годину дана“ први модул и „Регулисање виђења након развода брака са родитељима или измене судске одлуке о вршењу родитељског права“ у другом модулу. Тема је била неисцрпна, искуства различита и корисна за све учеснике на округлом столу.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.