Округли сто за супервизоре групе 4 – ЦСР Ириг

У организацији Центра за социјални рад Ириг дана 08. 06. 2022. године одржана је друга групна супервизија групе 4 у овој години, у форми округлог стола под називом: „Супервизијска подршка у сачињавању адекватног налаза и мишљења ка другим институцијама“.

Центра за социјални рад Ириг, Душица Мартиновић у првом делу округлог стола подсетила је учеснике на основне смернице у изради стручног налаза и мишљења и када је обавезно, а када се препоручује сачињавање стручног налаза и мишљења.

Истакнут је значај адекватног избора извора на основу којих се долази до информација, као и чињеница да је важна подршка супервизора у делу сачињавања закључка.

У другом делу супервизори су активно учествовали у вежби – студија случаја. Вежба је допринела развијању добре групне динамике. Током дискусије супервизори су имали прилику да размене своја искуства и дилеме на дату тему.

Округлом столу су присуствовали супервизори из следећих центара за социјални рад: Рума, Стара Пазова, Сремска Митровица, Инђија, Шид и Пећинци и саветнице за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.