Округли сто за супервизоре групе 3 у Центру за социјални рад Града Вршац

У организацији Центра за социјални рад Града Вршац 30. 11. 2021. године одржана је трећа групна супервизија групе 3 у 2021. години, у форми округлог стола под називом: „Тешкоће које постоје у раду супервизора – нормативне, стручне и личне“.

Супервизор Центра за социјални рад Града Вршца, Милутин Маринковић је у првом делу упознао учеснике са најчешћим предрасудама и неаргументованим ставовима о супервизији. У наставку учесници су имали прилику да у дискусији размене своја искуства и дилеме које се односе на компетенције и задатке супервизора и циљеве супервизије.

У другом делу супервизор Центра за социјални рад Града Вршца је упознао групу са потешкоћама у професионалном раду супервизора које произилазе из датог законског оквира, отпора водитеља случаја у поштовању стандарда датих методологијом вођења случаја и преоптерећености супервизора бројем предмета.

У завршници округлог стола супервизори су имали прилику да изнесу аутентичне примере из супервизијског процеса и дају осврт на закључке стручног скупа.

Присуствовали су супервизори Центра за социјални рад Зрењанин, Пландиште, Бела Црква, Панчево, Ковачица, Опово, саветнице за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и Наташа Милић Теофиловић и саветница за професионалну обуку Весна Давидовић из ПЗСЗ.

Следећи округли сто супервизијске групе 3 ће бити у организацији Центра за социјални рад Бела Црква.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.