Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Панчево

У организацији ЦСР Панчево 08.10.2020.године одржана је друга групна
супервизија групе 3 у 2020. години, у форми округлог стола под називом “Улога супервизора у поступцима издвајања деце из биолошке породице за време ванредног стања”. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар,, Опово Вршац, Панчево, Бела Црква, Зрењанин, Ковачица, Пландиште, директорица и саветница ПЗСЗ.
На почетку округлог стола учеснике је поздравила в.д. директора ЦСР Панчево Јасна Вујичић. У првом делу учесници су упознати са законским оквиром у области издвајања деце из биолошких породица са посебним освртом на искуства у периоду ванредног стања. У наставку је  представљенслучај ЦСР Панчево, са свим релевантним активностима и поступцима.

Учесници су у оквиру дискусије, имали прилике да својим
коментарима, питањима и искуствима у сличним случајевима пруже стручну подршку. У даљем току учесници су у оквиру вежбе имали прилику да анализирају још један случај издвајања детета из праксе ЦСР Панчево и
да предложе могућа решења. Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Следећи скуп супервизијске групе 3 ће организовати ЦСР Алибунар.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.