Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Бела Црква

У организацији ЦСР Бела Црква 15.11.2018. одржана је четврта групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Улога органа старатељства у поступцима извршења одлуке из области породичног права – предаја и одузимање малолетног детета“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Вршац, Панчево, Ковин, Ковачица, Пландиште, Бела Црква, Зрењанин, Опово, директорца и саветница ПЗСЗ.

На почетку скуп је поздравио директор ЦСР Бела Црква Драган Поповић. У првом делу супервизорка ЦСР Бела Црква је упознала учеснике са законским решењима који регулишу улогу органа старатељства у поступцима извршења одлука из области породичног права. У наставку се дискутовало о дилемама и питањима која су проистекла из искуства ЦСР Бела Црква.

У другом делу презентован је приказ конкретног случаја из ЦСР Бела Црква и на основу питања које је супервизорка уобличила, имајући у виду проблеме и дилеме које је имала у раду, супервизори су развили квалитетну дискусију. Разговарало се на основу искустава у раду, потреби оснаживања биолошке породице ако се процени да постоје релевантне снаге да деца наставе да живе са својим родитељима. Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.

Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Ковачица.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.