Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Бела Црква

У организацији ЦСР Бела Црква 18. 03. 2022. године одржана је прва групна супервизија групе 3 у 2022. години, у форми округлог стола под називом “Подршка супервизора водитељу случаја када постане жртва корисника”.

На почетку округлог стола учеснике је поздравила в.д. директора ЦСР Бела Црква Маријана Георгијевски.

У првом делу супервизорка ЦСР Бела Црква Марија Симић упознала учеснике са теоријским основама функција супервизије са посебним освртом на подржавајућу функцију.

У другом делу је представљен сложен случај насиља у породици ЦСР Бела Црква, са свим релевантним активностима и поступцима који су предузети од стране водитеља случаја.

Учесници су у оквиру дискусије, имали прилике да својим коментарима, питањима и искуствима у сличним случајевима пруже стручну подршку и усвоје закључке.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Опово, Панчево, Бела Црква, Зрењанин, Ковачица, Пландиште и саветнице ПЗСЗ Татијана Грнчарски и Наташа Милић Теофиловић.

Следећи скуп супервизијске групе 3 ће организовати ЦСР Ковачица.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.