Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Суботица

У ЦСР Суботица 11.06.2019. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Искуства и изазови у стручном раду са корисницима психоактивних супстанци – супервизијска подршка“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Кула, Бачка Топола, Бач, Мали Иђош, Србобран, Нови Сад, Суботица, директорица и саветница ПЗСЗ.
На почетку скупа учеснике je поздравила директорица ЦСР Суботица Мирослава Багавац.

Супервизорка ЦСР Суботица је учеснике упознала са  теоријским поставкама феномена болести зависности, узрочницима и искуствима у непосредним саветодавном радом са корисницима психоактивних супстанци. У наставку учесници су имали прилику да у дискусији размене своја искуства и дилеме у погледу задате теме.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Сомбор.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.