Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР града Новог Сада одељење Беочин

У организацији ЦСР града Новог Сада одељење Беочин 15.10.2020. одржана је трећа групна супервизија групе 2 у 2020. години, у форми округлог стола под називом „Збрињавање душевно оболелих лица“. Присуствовали су супервизори ЦСР Апатин, Бач, Бачки Петровац, Бачка Топола, Врбас, Мали Иђош, Нови Сад, Сомбор, Србобран, Суботица и саветнице ПЗСЗ.

У првом делу учесници су упознати са међународном класификацијом болести и сродним здравственим проблемама, превенцијом менталних сметњи, улогом центра за социјални рад у збрињавању лица са менталним сметњама, искуствима са спровођењем поступка лишења пословне способности и старатељском заштититом. У другом делу истакнути су проблеми у збрињавању лица са менталним сметњама и искуства са деинституционализацијом.

У дискусији учесници су имали прилику да наведу примере добре праксе и проблеме, које имају у раду са лицима са менталним сметњама. Овај стручни скуп је био квалитетно организован, реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Бачка Топола.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.