Округли сто „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике“

Покрајински завод за социјалну заштиту (у даљем тексту Завод) је организовао 28.9.2020. III округли сто под називом „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике“ који је  планирана активност пројекта „Инклузивна заједница“,  као  део Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска Србија. Претходна два округла стола су организована: први у децембру 2019. а други у јуну 2020. Тема првог округлог стола ја је била „Социјално предузетништво“, а другог „Услуга помоћ у кући за одрасле и старије на територији Републике Србије-стање и перспектива“. Учесници  III округлог стола , као и предходна два, су били је пружаоци услуге социјалне заштите помоћ у кући из више општина и градова АП Војводине.

На почетку  учеснике је поздравила директорка Завода Татијана Грнчарски. У наставку је координаторка програма Новосадског  хуманитарногцентра, који је партнер у пројекту, Данијела Кораћ Мандић учеснике информисала о току пројекта „Инклузивна заједница“ и реализованим активностима. У наставку округлог стола директор Дечијег села „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице Мирко Јанкелић, представио је презентацију под називом „Мониторинг услуга социјалне заштите“. Саветница социјалне заштите Завода је укратко упознала учеснике са екстерним мониторингом услуга социјалне заштите, које је Завод имао прилике да реализује.После презентације отворена је дискусија, учесници су имали прилику поделе своја искуства у вези интерног и екстерног мониторинга,социјалног предузетништва и да представе своју услугу помоћ у кући и да истакну проблеме и позитивна искуства у својој локалној заједници. Као закључак, наведено је да упркос непостојању закона, који би то боље регулисао, социјално предузетништво постоји и функционише, као и потреба за таквом делатношћу. Многим људима је потребно да имају прилику за запослење, област пружања социјалних услуга је погодна за то. На претходна два и на овом округлом столу упознали су се пружаоци услуге помоћ у кући међусобно, а такође су се боље упознали са радом Завода, ова установа је подршка свим иницијативама које су везане за социјалну подршку. Упућен је позив учесницима да остану укључени у процесе који воде унапређењу услова за пружање ових услуга у будућности. Потребно је у локалним заједницама говорити о предностима социјалног предузетништва и залагати се да се овим иницијативама пружи подршка.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.