Округли сто „Програми подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод за социјалну заштиту је 15.05 2018 године у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада одржао oкругли сто на та тему „Програми подршке жртвама породичног насиља“. ЕКСТЕРНА СУПЕРВИЗИЈСКА ПОДРШКА ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  У ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА ПРИЈАВЉЕНОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ је део Акционог плана Завода за 2018 годину, која је прописана НАЛОГОМ Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 03.08.2016 године. Учесници oкруглог стола су били чланови Интерног тима за заштиту од насиља у породици центара за социјални рад јужнобачког и сремског округа, руководиоци сигурних кућа из Новог Сада и Сремске Митровице и представница Организације из Круга Војводина Ивана Зелић.

Циљ овог округлог стола је био информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици, као  и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.