Oкругли сто„ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је 11.04.2018 године у Панчеву округли сто под називом „ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Округли сто организован је у оквиру екстерне супервизијске подршке центрима за социјални рад на територији АП Војводине у раду на случајевима насиља у породици, а која се од 2017 године у АП Војводини реализује у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Округлом столу је присуствовало 25  учесника и то: представници центара за социјални рад Јужнобанатског и Средњебанатског округа, представници Сигурне женске куће у Панчеву и Зрењанину,  Удружења грађана које се баве пруажњем подршке женама жртвама породичног насиља ова два округа, представници Куће безбедности која функционише при Полицијској управи Панчева, представници Центра за жене жртве сексуалног насиља и други.

Циљ стручног скупа  је информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици и  препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

   

    

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.