Округли сто “Место и улога сигурних кућа-прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите”

Покрајински завод за социјалну заштиту у оквиру својих програмских активности организовао је стручни скуп – округли сто са темом „МЕСТО И УЛОГА СИГУРНИХ КУЋА– ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“. Стручни скуп је одржан 15.04.2019 године у Панчеву, и домаћин скупа је била Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља из Панчева.
Стручном скупу присуствовали су представници Сигурних кућа у АП Војводини, Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица и Зрењанин, док се представници Сигурне куће Сомбор нису одазвали позиву. Учесници скупа су били и руководиоци интерних тимова центара за социјални рад са територије које покривају ове сигурне куће, који су на скупу узели активно учешће. Иако смо имали идеју да и директоре центара за социјални рад упознамо са актуелним положајем и улогом сигурних кућа, позиву се одазвала само директорка Центра за социјални рад Града Панчева.
Циљ скупа је био размена искустава и сагледавање актуелног положаја Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурних кућа у систему социјалне заштите, посебно након доношења и примене Закона о спречавању насиља у породици. У дискусији су изнесена различита искуства када је у питању примена Закона о спречавању насиља у породици, од оних који имају добру мулти-секторску сарадњу, до искустава да ове хитне мере само „маскирају“ проблем и не представљају трајније решење проблема.
Од пет сигурних кућа у АП Војводини, лиценцу има само Сигурна кућа у Панчеву, ограничену лиценцу на пет година, а остале Сигурне куће су 2016 године поднеле елаборат за лиценцирање и још увек немају одговор од надлежних институција. Дискусија о лиценцирању осталих Сигурних кућа и перспективи развоја ове услуге, водила је у правцу изналажења механизама за што ефикаснији процес лиценцирања ове услуге и обезбеђивање њене одрживости, као важне карике у систему социјалне заштите.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.