Округли сто „Место и улога породичних саветовалишта”

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту учестовале су дана 12.06.2018 године на округлом столу под називом „ Место и улога породичних саветовалишта у оквиру центра за социјални рад“ организованим од стране Саветовалишта за предбрачне, брачне и породичне односе при ЦСР Вршац.

Округли сто реализован је уз стручну подршку Покрајинског завода за социјалну заштиту и у складу са закључцима са састанка психотерапуета и породичних саветника са територије АП Војводине одржаног у Покрајинском заводу априла 2018 године.

На овом округлом столу представљен је рад саветовалишта за брак и породицу у Вршцу, Новом Саду и Крагујевцу. Разговарано је о положају, месту и улози саветовалишта у систему социјалне заштите и лепези локалних услуга.

Закључено је да је неопходна активнија улога породичних терапеута запослених у систему социјалне заштите у  иницирању и давању предлога за измене и допуне Закона у социјалној заштити  у вези са прецизнијим дефинисањем саветодавно терапијских и социо едуактивних услуга,  као и израде Правилника о саветодавно терапијским и социо едукативним услугама.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.