Одржане четири фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ

Током октобра месеца одржане су 4 фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ на територији Републике Србије. Фокус групе одржане су на Златибору, у Београду, Новом Саду и Лесковцу и обухватиле су представнике ЦСР и ЦПСУ из општина које су, према анализи података из годишњих извештаја коју је сачинио Покрајински завод, у периоду од 2015 до 2018 године имале значајно исподпросечан или значајно изнадпросечан број деце издвојене из биолошке породице у односу на републички просек.

Циљ фокус група је био да се сагледа који чиниоци, према мишљењу и искуству стручних радника, доприносе оваквим трендовима у њиховој локалној заједници као и да се сагледају могућности и перспективе развоја ургентног породичног смештаја. Одржане фокус групе део су акционог истраживања које Покрајински завод за социјалну заштиту реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и које треба да допринесе превенцији институционализације деце ниског календарског узраста кроз формулисање препорука за одрживо унапређење примене ургентног породичног смештаја.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.