Одржана трибина „Ретроспектива супервизијске подршке у 2023. години“ у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту

Трибина „Ретроспектива супервизијске подршке у 2023. години“ је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду 06. марта. 2024. године.
Теме које су излагане на трибини су одабране од стране супервизора и односиле су се на улогу и положај органа старатељства у судским поступцима, значају супервизијске подршке у Центрима за социјални рад у превенцији стреса и сагоревања као и емпатија као једна од кључних вештина у помагачкој професији.
 
Супервизори и супервизорке су високо оцениле одржану трибину, превосходно због прилике да се размене искуства и изазове у свакодневној пракси у реализацији супервизијског процеса.
 
Саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту које пружају стручну супервизијску подршку су презентовале планиране активности у овој области за 2024 годину.
 
Догађај је био медијски пропраћен, што можете испратити на наредном линку:
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.