Одржана је едукација без провере знања „Израда индивидуалног плана“

26.10.2018. саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовале су едукацију без провере знања „Израда индивидуалног плана“ у сали Дома за децу „Споменак“ у Панчеву у оквиру мониторинга локалних услуга социјалне заштите.  Учествовало је 18 представника пружалаца локалних услуга града Панчева. Учесници и учеснице су имали прилику да усвоје нове вештине и да унапреде већ постојеће и размене искуства и примере добре праксе у раду са корисницима.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.