Одржана едукација без провере знања „Улоге и одговорности ЦСР и ЦПСУ у организовању заштите деце и младих на хранитељству

Дана 26. септембра 2023. године, Покрајински завод за социјалну заштиту  у сарадњи са Центром за породични смештај Суботица (Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica) реализовао је едукацију без провере знања на тему: „Улоге и одговорности ЦСР и ЦПСУ у организовању заштите деце и младих на хранитељству.”
 
Едукацију су водиле саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту Марина Кнежевић и Маја Думнић, а супервизор ЦПСУ Суботица Марјана Прићић представила је искуства своје установе у преузимању надлежности и послова у области хранитељства на територији Града Суботице и кључне резултате у раду установе у протекле 3 године.
 
Стручном скупу који је пријављен Комори социјалне заштите присуствало је укупно 20 стручних радника из ЦСР Суботица, ЦСР Мали Иђош и ЦСР Бачка Топола, као и стручни радници ЦПСУ Суботица.
 
Циљ едукације био је да се сагледају предности и могуће изазове приликом преузимања послова из области хранитељства од стране ЦПСУ, унапреде знања о корацима и стручним поступцима у реализацији хранитељства и заштити детета/младе особе на хранитељству као и унапреди сарадње стручних радника ЦСР и ЦПСУ.
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.