Одржана едукација без провере знања „ ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЛАЗАК ДЕТЕТА ИЗ ХРАНИТЕЉСКЕ У УСВОЈИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ“

Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад реализовао је дана 14.02.2023.године едукацију без провере знања са темом: „ ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЛАЗАК ДЕТЕТА ИЗ ХРАНИТЕЉСКЕ У УСВОЈИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ“.
 
Водитељке стручног скупа на ком је присуствовало укупно 16 стручних радника и то: саветника за хранитељство из ЦПСУ Нови Сад и ЦПСУ Суботица , као и супервизори и водитељи случаја из ЦСР Нови Сад, ЦСР Врбас, ЦСР Бачки Петровац и ЦСР Бач, биле су Маја Думнић, саветница за социјалну заштиту у ПЗСЗ и Весна Аничић, супервизор ЦПСУ Нови Сад.
 
Стручни скуп који је пријављен и Комори социјалне заштите, био је прилика за размену искустава, унапређење знања о корацима и стручним процедурама приликом преласка детета из хранитељске у усвојитељску породицу као и препознавање важности сарадње и координисаних активности свих укључених у процес усвојења.
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.