Одржана едукација без провере знања “Комуникација у тимском раду”

Дана 11. априла 2023. године у Дому за лица ометена у менталном развоју Оттхон у Старој Моравици саветнице за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић и Татијана Грнчарски из Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију без провере знања под називом “Комуникација у тимском раду”.

Учесници едукације били су стручни радници и сарадници из установа за смештај лица са менталним и интелектуалним сметњама из Суботице, Чуруга, Старог Леца, Старе Моравице, Ветерника и Новог Бечеја, смештај слепих и слабовидих лица из Панчева и установа за смештај одраслих и старих лица из Зрењанина.

Учесници су активно и посвећено учествовали током процеса едукације и планираних вежби.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.