Одржана четврта групна супервизија групе 2 у овој години, у форми округлог стола под називом „Породице са вишеструким проблемима у систему социјалне заштите – трансгенерацијски пренос”

У организацији Центра за социјални рад Бачка Паланка, дана 07.12.2023. године одржана је четврта групна супервизија групе 2 у овој години, у форми округлог стола под називом „Породице са вишеструким проблемима у систему социјалне заштите – трансгенерацијски пренос.”
 
Након уводног теоријског дела, групи је од стране супервизора из Центра за социјални рад Бачка Паланка, Мирјане Радаковић и Мирјане Ђилас, представљена студија случаја. Група jе, затим, имала могућност непосредног увида у случај кроз разговор са корисницом. У другом делу, у оквиру којег je урађена вежба, учесници округлог стола имали су прилику да размене искуства и дискутују на питања која су се односила на негативне трансгенерацијске обрасце понашања, ставове и вредности, као и снаге породице представљене кроз студију случаја и разговор са корисницом.
 
Присуствовали су супервизори из следећих Центара за социјални рад: Суботица, Врбас, Нови Сад, Бач, Мали Иђош, Оџаци, Апатин, Србобран, Бачки Петровац и саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.
 
Следећи скуп ове супервизијске групе ћe организовати Центар за социјални рад Бач у фебруару месецу.

no images were found

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.