Одржан стручни скуп за супервизоре/водитеље случаја из малих ЦСР у АПВ у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту

У Центру за социјални рад Опово је 02.марта 2023. године одржан стручни скуп у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту уз подршку ЦСР Опово као домаћина скупа.

Учесници стручног скупа који су водиле саветнице из Покрајинског завода за социјалну заштиту Александра Раичевић и Јасмина Радивојевић су били супервизори/водитељи случаја из малих ЦСР и то : ЦСР Пландиште, Ада, Ковачица, Бачки Петровац, Србобран, Опово, Темерин, Бела Црква, Кањижа и Ковин.

На стручном скупу се разматрало два супервизијска питања „ Улога и задаци супервизора /водитеља случаја у ситуацијама несарадње родитеља у поступцима развода брака“ из ЦСР Темерин и друго супервизијско питање „Управљање радним задацима и временом у улози супервизора и водитеља случаја“ које је поставила колегиница из ЦСР Опово.

Исходи стручног скупа су сагледавање случаја из различитих углова гледања, подржавајуће повратне информације од стране групе, предлози могућих наредних корака у решавању случаја, откривања предрасуда и ставова у вези случаја и увида у сопствена осећања. За друго супервизијско питање, ЦСР Бачки Петровац је са групом поделио пример добре праксе ефикасне организације рада у ЦСР који може послужити као модел и за унапређење рада у другим малим центрима у циљу постизања сврхе рада а то је добробит корисника а с друге стране смањивање професионалног стреса код стручних радника у условима повећаног обима посла и комлексности случајева.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.