Одржан радни састанак чланова Секторског већа за здравство и социјалну заштиту из система социјалне заштите

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, саветница за социјалну заштиту Маја Думнић учестовала је на радном састанку чланова Секторског већа за здравство и социјалну заштиту из система социјалне заштите.

Радни састанак је одржан у понедељак 03. априла .2023. године у просторијама Коморе социјалне заштите у Београду и на њему је анализирана потреба за осавремењивањем или израдом нових стандарда квалификација релевантних за систем социјалне заштите.

На састанку је препозната потреба за осавремењивањем стандарда квалификације здравствени неговатељ или израдом нових стандарда квалификације неговатеља у установама социјалне заштите. Даљи рад чланова Секторског већа наставиће се уз подршку Агенције за квалификације.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.