Oдржан први састанак Радне групе за израду посебног протокола за заштиту деце од насиља у области социјалне заштите

У Београду дана 31. маја 2024 године одржан је први састанак Радне групе за израду посебног протокола за заштиту деце од насиља у области социјалне заштите, а која је формирана одлуком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
 
На састанку je разматран Нацрт Посебног протокола и разговарано je о предлозима и сугестијама достављеним од стране чланова Радне групе. У раду Радне групе као представница Покрајинског завода за социјалну заштиту учестовала је саветница за социјалну заштиту Маја Думнић.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.