Одржан округли сто за супервизоре/водитеље случаја из малих ЦСР у АПВ

У Центру за социјални рад Мали Иђош је 09. маја 2023. године одржан округли сто у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту уз подршку ЦСР Мали Иђош, који је био домаћин овог стручног скупа.

Разматрана су два супервизијска питања: „Улога, задаци и одговорност супервизора /водитеља случаја у предмету збрињавања детета са асоцијалним понашањем“ и „Усклађивање вишеструких улога супервизора у малим ЦСР“. Водитељка првог супервизијског питања била је Данијела Лаловић, специјални педагог из ЦСР Мали Иђош, док је водитељка другог супервизијског питања била Јасмина Пецељ, дипломирани психолог из ЦСР Србобран.   

Учесници округлог стола били су и супервизори/водитељи случаја из следећих малих ЦСР: Темерин, Кањижа, Чока, Ковин, Опово, Ковачица, Алибунар, Бачки Петровац. Овај стручни скуп водили су саветници из Покрајинског завода за социјалну заштиту Александра Раичевић, Весна Давидовић, Јасмина Радивојевић и Лајчо Чабрић.

Прво супервизијско питање подстакло је групу на динамичан рад који је допринео сагледавању датог случаја из различитих перспектива. Путем подржавајућих повратних информација предложена су могућих решења, услуге и мере, чијом се применом може постићи крајњи циљ вођења случаја, а то је добробит корисника. Друго супервизијско питање је представљало допуну питања са претходног округлог стола, те је група на овај начин имала могућност да до краја размени и заокружи искуства позитивне праксе која могу допринети смањењу професионалног стреса у тренутним условима рада.      

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.