„ Мала супервизија“- екстерна супевизија за стручне раднике ЦСР који обављају функцију супервизора и водитеља случаја

У Центру за социјални рад Житиште је 07. новембра 2023. године одржан округли сто у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту уз подршку ЦСР Житиште, који је био домаћин овог стручног скупа.
 
Разматрана су два супервизијска питања: „Супервизор/водитељ случаја као члан Интерног тима – изазови у раду и поступању у случајевима насиља у породици“ и “Супервизија над радом супервизора/водитеља случаја“. Водитељка првог супервизијског питања била је Тања Кубура, дипломирани психолог, супервизор/водитељ случаја из ЦСР Житиште, док је водитељка другог супервизијског питања била Јелена Иванчевић, дипломирани психолог, В.Д. директора ЦСР Житиште.
 
Учесници округлог стола били су и супервизори/водитељи случаја из следећих малих ЦСР: Кањижа, Ковин, Опово, Ковачица, Бачки Петровац, Мали Иђош, Ада, Пландиште, Бела Црква, Нова Црња. Овај стручни скуп водиле су саветнице за социјалну заштиту Јасмина Радивојевић и Весна Давидовић.
 
Прво супервизијско питање подстакло је групу на динамичан рад кроз детаљан приказ студије случаја. Путем подржавајућих повратних информација предложена су решења која би могла допринети ефикаснијем и економичнијем функционисању супервизора/ водитеља случаја као члана Интерног тима у поступању у случајевима насиља у породици. Продукти групе приказани су на флип – чарт табли.
 
Друго супервизијско питање представља новину у супервизијском процесу, те је као такво изазвало бројне дилеме и недоумице у односу на примену и организовање индивидуалних супервизијских састанака од стране директора ЦСР који нема лиценцу за обављење супервизијских послова.
 
Током округлог стола чланови групе имали су могућност да размене искуства позитивне праксе која могу допринети смањењу професионалног стреса супервизора у вишеструким улогама у тренутним радним околностима.
 
 
 
 

no images were found

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.